Grundejerforeningen

Munkeageren

 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Munkeageren
Foreningen blev stiftet i 2004, og består af 49 parceller.Historie
Munkeageren er beliggende i det nordlige Køge og består af 49 parceller. Køge Kommune har stået for udstykningen og grundene er solgt i perioden 2001/2002. De første huse stod klar til indflytning i 2002 og grundejerforeningen blev stiftet i 2004.

Omgivelser
Inden for kort afstand af Munkeageren findes skole, institutioner, sportsanlæg (Rishøjhallen) og kun ca én km fra større dagligvarebutik. Fra december 2018 åbnes få hundrede meter væk både S-station og fjernbanestation ifm. etableringen af den nye Ringstedbane. København vil herefter kunne nåes på bare 18 minutter.

Munkeagerens beboere er bredt sammensat aldersmæssigt, men bebos fortrinsvis af børnefamilier med børn i alle aldre.


Grundejerforeningen
Foreningen driver vedligehold og renholdelse af mindre fællesarealer omkring bebyggelsen samt vedligehold og snerydning af privat fællesvej. Til at lede opgaverne i foreningen samt være medlemmernes kontaktled ifht. Køge Kommune, er nedsat en generalforsamlingsvalgt bestyrelse iht. foreningens vedtægter.
Det er en velfungerende forening med en god og sund økonomi. 


Vejfest

Der afholdes en årlig vejfest med særskilte aktiviteter for børnene inden festen. Vejfesten afholdes typisk i august/september i opsat telt på vejen og arrangeres på skift af beboerne.

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder 


Generalforsamling 

Seneste ordinære generalforsamling

30. marts 2017 kl. 19.30 i Rishøj Hallen

 

Snerydning

Bestyrelsen har i 2016 indgået fastprisaftale om snerydning gældende 5 år. Ny aftale skal forhandles i efteråret 2020.

 

Parkering på Munkeageren

Vær opmærksom på, at p-vagter fra Køge Kommune af og til patruljerer på Munkeageren. For at undgå uheldige hilsener fra vagterne er her link til de gældende p-regler i Køge Kommune

http://www.koege.dk/borger/Transport-rejser-trafik-og-veje/Parkering.aspx